Tytuł artykułu: Zalety i wady kompostowania osadów ściekowych w porównaniu z termicznym ich spalaniem – studium przypadku

Autorzy: MALCZEWSKA, B., WOŹNIAK, S., JAWECKI, B.

Słowa kluczowe: osady ściekowe, zagospodarowanie osadów ściekowych, kompostowanie, analiza SWOT

Streszczenie: Nowe wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych obligują do ograniczania składowania osadów ściekowych. Zarządzanie nimi stanowi jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i gospodarczych, dlatego też niezwykle istotny jest wybór odpowiednich technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Celem niniejszego artykułu jest ocena zastosowanej na analizowanej oczyszczalni metody zagospodarowania osadów ściekowych (kompostowania) z termicznym przekształcaniem osadów ściekowych. Przeprowadzona analiza potwierdza, że w omawianym przypadku zastosowanie kompostowania osadów ściekowych jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.11

Cytowanie w stylu APA: Malczewska, B., Woźniak, S. & Jawecki, B. (2017). Zalety i wady kompostowania osadów ściekowych w porównaniu z termicznym ich spalaniem – studium przypadku. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 125-135. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.11

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malczewska, Woźniak & Jawecki, 2017), następne powołania: (Malczewska i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Malczewska, Beata, Sławomir Woźniak, Bartosz Jawecki. "Zalety i wady kompostowania osadów ściekowych w porównaniu z termicznym ich spalaniem – studium przypadku." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 125-135. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.11.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malczewska, Woźniak, & Jawecki 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.11, author={Malczewska, Beata and Woźniak, Sławomir and Jawecki, Bartosz}, language={polish}, title={Zalety i wady kompostowania osadów ściekowych w porównaniu z termicznym ich spalaniem – studium przypadku}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.11}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A11/art11.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={125-135}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back